Skip to the content

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Amiprol spol. s r.o. se řídí příslušnými státními i evropskými nařízeními, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností Amiprol spol. s r.o., jakož i o dalších případech zpracování osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁKUPEM PRODUKTŮ A SLUŽEB

V případě nákupu produktů a služeb zpracováváme osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníka provádíme za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy (dodání produktu, poskytnutí služby) a také za účelem ochrany svých práv. Výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracováváme po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÉ STRÁNKY

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocování jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prohlížečem lokálně v počítači návštěvníka.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

GOOGLE ANALYTICS

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics vyvinutou a provozovanou společností Google Inc. se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA („Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. v důsledku anonymizace IP-adres, která je na našich webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

 

Stavba RD
Stavba RD

REFERENCE

Máme dostatek zkušeností

Našim cílem je nabídnout svým klientům za přijatelné ceny takové služby, které právě potřebují a jejichž kvalita bude naší referencí do budoucna.